MANITOBA E`YINEWE KWUYUSK OYUSOOWAWE

Ke’yu uyaw kwuyusk isse ta`w  meyo too` tuwao oche kista` yetumoowin me’na wuyuwe` ti mik kukakinikawin. Manitoba E`yinewe Kwuyusk Oyusoowawe wechehewa`win isse kunowa`yi-mao ke`yuwa otiskow kukakinikawin peche uto`skawin, papetokuhewawin, wasku`hikun, kupa`sewekumik, me`na ma`mowekiska yeta` kwun mechim oche meyo utoska`kowin me`na apuche-hao-taw, ma`mowekiskayeta`kwun me`chisoowin oche meyo, utoska`kowin, me`na ma`mowekiskayeta`kwun wa`puteyewawin, kiskinowussi`nuhikun, wuwe`tumakawin me`na a`chimoowin.

Manitoba E`yinewe Kwuyu`skwun Oyusoowawe ma`tinumakao Manitoba
E`yinewe Kwuyu`skwun mu`ssinuhikun okimawenak oyusoowa`win kittu
kunowa`yi –mao, -tum ke`yu oche kukakinikawin. Kukakinikawin sepa`
uta`mik mu`ssinuhikun uya`winu  itoo`tuwao a`tit pe`tos, wuyuwe`timik
kwu`yuskitayeta`kwun kakwi oche ka totuk tuko`och, wuke`ch oche
na`wuyopuyew kunowa`yi-mao-tum mamuskatayetakwun:

  • Ittu uyiseyi`newuk (issena`kosewin nestu piko kukwa`chiskatitoowin)
  • Uyiseyi`newuk nestu piko ittu oche
  • Uyumeha`win tapwa`tumowin wechawetowin nestu piko yeippe`win
  • Ispetisewin
  • Napauyu/Iskwa (kekiska`wusoo)
  • Tanetoowu sokisew mamuskatayetah-wan
  • Napauyu opoo Iskwa
  • We`kitoowin opoo numu` o pasotakomakuna isse -way`win
  • Ta`newa oche uto`skawin tapwa`tumowim wechawetowin apoo yeyippe`win
  • Isse –uyawin apoo mis`tikwan a`kosewin a`kosewin

Ochehewao kukakinikawin me`na napauyu/iskwa too`wekan nunaka`chehao me`na nunaka`chehao tuko`och kunowa`yi-mao mamuskatayetak-wan, me`na  otawemak. U`ssiche me`nu nota`puyew isse kwu`yuskitayeta`kwun kiche wuwa`nisewin oche owe`yuk apoo too`wekan kittu uspuschikwakun tuko`och kunowa`yi-mao mamuskatayetak-wan, toowe isse a mas`kiwa`sot. Kewa-tipuhu`mowao otiskow puke payuk owanu ne`yu ke`nipochikun mituwawin u`ssiche pe`tos isse mu`ssinuhikun.

Se`pa mu`ssinuhikun utoskahao, uto`skawin unu ka tipayetuk, kicheo`kimaw me`na ko`tuk mewa`yetum isse ose`hewao nutowayeta`k pape`tos nisitowenako uspuschikwakun tuko`och payuk uyiseyinew kuski`chikawin apoo mamitona-yimao. Tan isse, wekach peto`-sisew itoo`-tuwao pa numu` numuwe`yu ta`w uspuschikwakun tuko`och kukwa`chiskatitoowin, issena`losewin, otawemak, uyiseyi`newuk apoo uyumeha`win apoo owa`na ko`tuk kunowa`yi-mao mamuskatayetak-wan mussinuhikatao ispimik, piko  nata tapwa`wune-wun me`na kwu`yuskitayeta`kwun katotuk we`yu pape`tos nisitowenako-hao-taw.

Kespin ke’yu tapwa’tum uyaw kukaki-nao,-hum otiskow me’na Manitoba eyinewewin kwuyusk mu’ssinuhikun ispu’yehik, ke’yu mutwan’che ki’skimun mituwawin oche Manitoba e’yinewe kwuyusk oyusoowawe.  Pik’ oweyuk mut’wan’che utamimewawin kittu itwao kotuk uta’mayetak-osew mu’ussinukhikun.

Pa`tima ke`yu ke`nipochikun E`yinewe Kwuyusk mituwawin oyusoowawe-okimaw nutowa mamitona-yetum mituwawin me`na kusketaw isse ita`yetum sa`poo nuna`towekiskaye-tumowin onutotastum`kao me`na nuhayetumo-taw. Manitoba E`yinewe Kwuyu`skwun Oyusoowawe menu ochestumowao ma`mowekiskayeta`kwun kiskinohumatoowin kisk yetumowin tuko`och E`yinewe Kwuyu`skwun payukwun utoska`kowin apu`hika-tao piko we`yu chika`ma kiskinohumatoowin kiska yetumowin we`yu ka u`ntu na`ntow ispe upis-e`sisew tipuhumakowin.

Kespin uwu`sima mise-kamoo cheke E`yinewe Kwuyusk Mu`ssinuhikun apoo tan isse ke`nipochikun mituwawin. 

WINNIPEG
7th Floor, 175 Hargrave Street
Winnipeg, Manitoba R3C 3R8
Phone: 204) 945-3007
Fax: (204) 945-1292

THE PAS
2nd Floor, P.O. Box 2550
Otineka Mall
The Pas, Manitoba R9A 1M4
Phone: (204) 627-8270
Fax: (204) 623-5404

BRANDON
Provincial Government Building
340 Ninth Street
Brandon, Manitoba R7A 6C2
Phone: (204) 726-6261
Fax: (204) 726-6035

TOLL FREE: 1-888-884-8681
TTY: 1-888-897-2811